อัลบั้มภาพ กิจกรรมออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560