อัลบั้มภาพ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้าเอียด - คลองช่อง หมู่ที่ 10