อัลบั้มภาพ กิจกรรมทำบุญเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ