อัลบั้มภาพ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนอาชีพต่างๆในตำละมอ (กิจกรรมฝึกอบรม จับจีบผ้าและผูกผ้า)