Username :
Password :
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านละมอหมู่ที่ 1 -บ้านทุ่งส้มป่อย
   
 
   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านละมอหมู่ที่ 1 -บ้านทุ่งส้มป่อย หมู่ที่ 4 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2560