Username :
Password :
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
   

 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 คลองนางน้อยหน้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2560